Tasarım Sözlüğü: Mock-up

Tasarım Sözlüğü: Mock-up

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı [10]

Mock-up sözcüğü, İngilizce bir kelime olup Türkçe'de model-maket anlamına gelmektedir. Mock-uplar belirli bir tasarımın tüm açılardan nasıl görüneceğini yansıtmak için yapılır ve kullanılır. Ürün maketleri, nihai bir ürün hakkında genel fikri iletmek amacıyla gerçek yaşam bağlamında sunmak için kullanılır, çalışan bir model değildir.

Tasarım Sözlüğü: Kolaj

Tasarım Sözlüğü: Kolaj

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı [09]

Elde mevcut her tür basılı, çizili ya da fotografik malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak düzende yapıştırılmasıyla elde edilir. Böylelikle kendileri sanatsal nitelikte olmayan çeşitli malzemeler, yalnızca yeni bir kompozisyon oluşturmak için kullanımları sayesinde bir sanat yapıtı meydana getirirler. Bu durumda sanatsal üretim süreci sadece bir kompoze etme etkinliğine indirgenmiş olur.

Tasarım Sözlüğü: Component

Tasarım Sözlüğü: Component

Atahan Göktürk Güner | | Sayı [08]

Latin kökenli terim olan component; mühendislikte, tasarımda veya yazılımda sıklıkla karşımıza çıkan bir kelimedir. Com (ile, birlikte) + Ponere (Latince, Türkçe karşılığı: yer) (İngilizce: to place) (yerleştirmek) anlamını taşıyarak bir araya getirmek, meydana getiren parçalar olarak algılamak mümkün.

Tasarım Sözlüğü: Persona

Tasarım Sözlüğü: Persona

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı [07]

Personalar tasarım problemlerinin tanımlanması ve problemlere çözüm tasarlayabilmek amacı ile - sorunu yaşayan kullanıcıların bulguları ışığında- ideal müşteri tipinin kurgusal karakteridir.

Tasarım Sözlüğü: Kitsch

Tasarım Sözlüğü: Kitsch

Şahsenem Göksu Göktürk, Elif Ersöz | | Sayı [06]

“Net ve katı tanımlar beklemeyin, aksi takdirde dersin sonunda pek çok sorunun yanıtsız kaldığını düşünürsünüz ki bu soruları ancak kitsch üzerine üç ciltlik bir çalışma yaparsam açıklayabilirim.” -Hermann Broch

Tasarım Sözlüğü: Ergonomi

Tasarım Sözlüğü: Ergonomi

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı [04]

Ergonomi, insanlar ve bir sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimlerin anlaşılmasıyla ilgili bilimsel disiplindir. Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesi ve hem makinelerin hem de donanımın çalışan insan yatkınlıklarına göre hesaplanması amacıyla yapılan inceleme ve araştırmaları kapsar.

Tasarım Sözlüğü: Moodboard

Tasarım Sözlüğü: Moodboard

Şahsenem Göksu Göktürk | | Sayı [03]

Moodboard, tasarım sürecinde ilham almak için kullanılan, üzerine resim veya yazı gibi bir çok materyalin yerleştirildiği, konuyu daha iyi kavramak ve görsel bir dil oluşturmak adına yapılan panolardır.

Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

ücretsizdir.